2011 Uludere katliamı: 29 Aralık 2011. http://yalnizdegilsinvan.wordpress.com

17 Temmuz 2009 Cuma

Modern Dünya Politikültürel Sosyoekonomik Tarihi

Konferansımızın konusu yeni bir dünya. Yeni bir dünyanın eşiğindeyiz ama biz yeni bir dünyayı kurmaya neden mecburuz. Konumuz aslında budur. Bugünkü zulüm dünyasının bir sahibi var ve bizim uyumamızı istiyor. Düzen üzerine yapılan çalışmalar bu nedenle çok azdır. Biz bu işi yapmak zorundayız. Bu Siyonist düzeni yıkıp yerine yeni bir dünyayı kurmak zorundayız. Dünya nüfusu bugün yaklaşık 6 milyardır. Ancak 2 milyar insan açlık sınırının altında yaşamak zorunda. Susuz milyarlarca insan var. 100 milyon çocuk ölüyor her yıl. BM rakamları bile felaketi haber vermektedir. Dehşet rakamlar vardır ve sistemin iflas ettiğini göstermektedir. Sistem acımasızca bu durumun devam etmesini istiyor fakat biz buna isyan etmek zorundayız. Seyirci kalamayız. Gerçekler gözümüzün önündeyken başka işlerle meşgul olamayız.
******************************************************
Problem anlayıştadır. Hazreti Adem'den itibaren problemin kaynağında hep bu oldu. Eğer şerefli insanlar olmak istiyorsak bu mücadeleyi vermek zorundayız. Tarih boyunca bu mücadele verildi. Günümüze kadar hak ile batıl mücadelesi hep devam etti. Şimdi bir ayrım noktasında bulunmaktayız. Ya Batının egemenliği bir süre daha devam edecek, ya da Hakkın hakimiyeti egemen olacak. Bunun anahtarı bizde. Bizim mücadelemize bağlıdır. Osmanlı durduruldu ve Siyonizmin hakimiyeti başladı. Şimdi biz tarihi, aslolan yoluna sokmanın mücadelesini veriyoruz. Faizci kapitalist sistem yıkılacak ve yeni adil bir düzen gelecek. Üç kağıt ekonomisi ile dünyayı dolandırıyorlar. Yeşil dolar, Sarı Amerikan tahvili ve Beyaz Merkez Bankası kâğıtları ile 20 Trilyon dolar Amerika'nın elinde. Yeşil, Sarı ve Beyaz kağıtlarla üçkağıtçılık yapıyorlar. Dünya bu kapitalistlere çalışıyor. Hacca giden hacılarımız dahi bu adamlara çalışmak zorunda kalıyorlar. Aldığımız ekmeğin bir kısmını dahi Siyonistlere faiz olarak ödemek zorunda kalıyoruz. Bu inanılmaz bir sistem. Uyutuyorlar insanları. Bu düzene isyan etmemek mümkün değil. İnsanlara bir düdük çalmak zorundayız. Bu sistem bizi sadece köleler haline getiriyor. Bu tür konferanslar da insanlığın uyanması için çaldığımız düdüklerdir. Gençliği uyandırmak için buradayız.
******************************************************
Amerika'nın savaş gemisinden coğrafyamızı vurmak üzere fırlatılan füzeyi teknolojik gücümüzle geri çevirip o gemiyi vurduracağız. Çünkü Afrika'yı, Asya'yı, tüm masumları kurtarmak zorundayız. Tüm insanlığa yeni bir dünya düzeni temenni ederek hepinizi bağrıma basıyorum.
Necmettin Erbakan
--------------------------------------------------------------
Bir daha "Türkiye siyasetinde ironi kültürü yok." dersem dilimi eşşek arısı soksun.

Hiç yorum yok: