2011 Uludere katliamı: 29 Aralık 2011. http://yalnizdegilsinvan.wordpress.com

7 Mart 2011 Pazartesi

Zekeriya Öz'ün Açıklaması Üzerine

Ergenekon sürecinde gelinen noktada savcılık en sonunda bir açıklama yaptı, daha doğrusu bir bilgi notu dağıttı. (Haber kaynakları özet geçtikleri için ifadeleri farklı yerlerden derledim.) Bu notta iki adet çarpıcı ifade var:

1. "Yürütülmekte olan soruşturma, bir kısım basın mensubunun gazetecilik görevleri, yazdıkları, yazacakları yazılar, kitapları ve ileri sürdükleri görüşlerle ilgili olmayıp 'Ergenekon' terör örgütü soruşturması kapsamında elde edilen ve soruşturmanın gizliliği nedeniyle bu aşamada açıklanması mümkün bulunmayan bir kısım delillerin değerlendirilmesi sonucu yapılması zorunlu hale gelen hukuksal bir işlemdir."

Bu cümlede dikkati çeken nesne "gizli delil". Yani Ahmet Şık ve Nedim Şener, şu anda açıklanamayan deliller sebebiyle tutuklanmış. İsmet Berkan bu hususta güzel akıl yürüttü Twitter'da, biraz daha ekleyerek sorularımızı soralım:

- Bu gizli deliller, tutuklama gerekçesine açıkça yazılmış mıdır? Yargıç bu delilleri görmüş müdür? Yazılmadıysa tutuklama gerekçesi nedir?
- Basına yansıyan sorguda bu gizli delillerle ilgili hususlar mevcut mudur? Değilse (ki öyle duruyor), Nedim Şener'e ve Ahmet Şık'a bu hususta sorular sorulmuş mudur?

- Sanıktan delil gizlenerek sağlıklı bir soruşturma yapılabilir mi?
- Bu deliller ne zaman açıklanacaktır? Tutukluluk süresi 10 yıla kadar sürebileceğine göre, delillerin de bu kadar süre "gizli" kalmasını bekleyebilir miyiz?

2. "Esasen savcılığımızın hukuksal gereklilikler dışında herhangi amaç ve saikle hareket ettiğinin / edeceğinin kabulü ve kamuoyunun bu yönde asılsız değerlendirmelerle yönlendirilmeye çalışılması, büyük bir titizlik ve ciddiyetle yürüttüğümüz soruşturmaya zarar vereceği gibi adı geçen terör örgütünün hedef ve amaçlarına katkı sağlayacağı da açıktır. Bu istikametteki yayınlar tarafımızca özenle izlenmekte, hassasiyetle değerlendirilmektedir."


- Bu cümle ile ima edilen nedir? "Eğer bizim yaptıklarımızı sorgulayan yayınlar yaparsanız sizi de bu örgütün hedef ve amaçlarına katkı sağladığınız için içeri alırız" mı denmektedir?
- Bu dil size tanıdık gelmekte mi? Savcının bu bize Kanadoğlu şürekasından, babacan ordumuzdan yadigâr dili benimsemesinde hayır var mıdır?

Zor zamanlardan geçiyoruz, çok zor zamanlardan...

Hiç yorum yok: